Museums and the Web

An annual conference exploring the social, cultural, design, technological, economic, and organizational issues of culture, science and heritage on-line.

You are hereBlogs

Blogs


Förstå och samspela med lärare

Allt eftersom museum tillgängliggör sina samlingar online ökar intresset hos lärarkåren för att använda materialet. Museum of London har undersökt integreringen genom utvärderingar, fokusgrupper och observationer i klassrummen.

Rapport från undersökningen
http://www.archimuse.com/mw2009/abstracts/prg_335001976.html

Crit room

En av de mest lärorika en enkla metoderna att utveckla sina kunskaper om mediet är att gemensamt utvärdera sajter. Här på konferensen anmäler man i förväg frivilligt sin sajt för utvärdering av en kunnig panel.

Then And Now, Museums on the Web

What's with the Rotunda's outside the conference hotels last 2 years?  

 Then and Now, but backwards. 

Then and Now: Top: 2009, Bottom: 2008 location: conference hotels.

MW2009 Backchannel Stars for Saturday

Only 24 hours after our last burst of backchannel backslapping, we're here with some more awards. After a great morning of sessions in the conference rooms, you've been feverishly Tweeting, blogging and shooting Flickr pics.

It's been great reading the messages and seeing how people are making associations and connections within the backchannel. People outside the conference have been Tweeting into the feed from outside, and we're really pleased to see some great blog posts on your own sites - which we're going to recognise now.

Mötesplats utanför museet som ledde till en träff i museet

Måste snabbt berätta om en rolig grej om mötesplatser utanför museet, (som ledde till möte inne i museet) apropå engagera ungdomar och få dem att besöka museum. Det handlar om en framgångsrik träff initierad av Ontario Science Center.  

Collective 2.0 minds

Wow, I've my mind so full of ideas, new knowledge, new contacts!!. That's the energizing part of attending mw (always so, but this year, particularly intense).

Sjuttontusen mejl under ett år

Under ett års tid arbetar paret David och Jennifer på halvtid med att arrangera den här konferensen. När jag frågar David hur de gör beskriver han hur de varje morgon går utmed stranden med hunden och inte pratar om evenemanget över huvudtaget.

Årets bästa museisajt

Best of the Web Award gick i år till Brooklyn Museum - Igen! Inte konstigt alls, webbteamet där är så rackarns bra helt enkelt.

Unconference discussion notes: Small museum staff, big ideas

Our session was a lively discussion of the challenges faced my museums with small staffs and even smaller budgets:

Question: What is it that makes museums go this road?

After two days of this conference I have a question that you might know how to asnwer. We've been hearing a lot about web & mobile appications, useability, affective interfaces, organisational change, wiki's, weblogs & mashups, using API's and cloudcomputing, revamping your website etc etc and this has all been very interesting.